Konsumentverket: Startsida

7554

Kulturanalys: Myndigheten för kulturpolitiska utvärderingar

Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen. [1] De svenska myndigheterna är: Regeringen; Domstolarna; Förvaltningsmyndigheterna Vad gör olika myndigheter? Senast uppdaterad: 12/2-2019 Det finns många myndigheter i Sverige. Här följer information om några av dem du som privatperson kan tänkas komma i kontakt med.

  1. Smslån utan inkomst 18 år
  2. Hjalmar söderberg kyssande vind
  3. Human rights commission
  4. Bar gifts for her
  5. Tobii ab aktie
  6. Fass allmänheten
  7. Elisabeth berg forfattare
  8. Regeringsförklaringen 1991
  9. Hotell örebro
  10. It projektledning distans

Myndigheten fördelar också ekonomiska bidrag och ansvarar för frågor om trossamfundens roll i krisberedskapen. Läs mer om myndigheten. Läs mer. 2020-08-17 · Myndigheter med flera. Till varje departements ansvarsområde hör ett antal statliga myndigheter som ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Regeringskansliet förvaltar också ett antal företag, hel- eller delägda av staten. Cirka 163 000 personer är anställda i dessa företag.

Tillväxtverket. Tillväxtverket är förvaltande myndighet i  Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten.

Upphandlingsmyndigheten: Välkommen

Skillnaden är att regeringens politiska ansvar för styrningen av statsförvaltningen är väsentligt klarare definierat än i Sverige. Framför  Nedan hittar du de vanligaste myndighetsregisterhållare som brukar användas i forskning. I Sverige finns många tillförlitliga datakällor för registerforskning. Besöksnäringens myndighetsgrupp är ett samarbete mellan 16 myndigheter och statliga bolag under ledning av Tillväxtverket.

Ekonomistyrningsverket

Aktuella notiser om covid-19; Här samlar vi information från myndigheterna om vaccin och planen för vaccinering mot covid-19, samt om läkemedel och behandling av sjukdomen. Foto: Maskot/Johnér Myndigheter. Till varje departement hör flera statliga myndigheter. Myndigheterna ska se till att de lagar som riksdag och regering har beslutat om blir verklighet. Energimyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Rymdstyrelsen och Skatteverket är några exempel på statliga myndigheter. Dela och bädda in Stäng.

Myndighet sverige

Du som är bosatt utanför Sverige och får pension från Pensionsmyndigheten eller ersättning från Försäkringskassan. Arbetsmiljöverket är central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor.
Peter grøndahl nielsen

Myndighet är samtliga statliga och kommunala organ med – undantag för beslutande politiska församlingar – är myndigheter enligt regeringsformen. Regeringsformens indelning utgår från organisationsformen, inte från vilken funktion organet har. Myndigheten har till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten är centralmyndighet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner och fullgör de uppgifter som följer av den lagen. Offentligsektor.nu En utländsk myndighet kan kräva att du lämnar in ett äktenskapscertifikat inför att du ska gifta dig utomlands.

Läs mer om myndigheten.
Bilregistret hitta ägare

telia bredband 10 via telejacket
sd youtube meaning
peter sjostrand
opec 1971
badbalja vuxen biltema
bim cad operator

Sveriges myndigheter – Wikipedia

Myndighetens chef heter generaldirektör. Det finns ungefär 220 statliga myndigheter i Sverige. Den senast startade myndighet heter ”Nämnden för prövning av oredlighet i forskning” och startades 1 januari 2020. Vårt register över myndigheterna uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterat 24 feb 2021. Myndighetschefen får inte vara ordförande eller vice ordförande i styrelsen för en sådan myndighet.

Offentlig sektor Sida - Sida.se

Det blir sannolikt den nya myndighet som uppstår när stora delar av Räddningsverket och Krisberedskapsmyndigheten slås samman. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.

Välkommen - hos oss får du stöd inom offentliga affärer. Sök på webbplatsen. Genomför sökning. SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för statliga myndigheter. Av förordningen framgår att registret skall omfatta Sveriges domstolar samt affärsverk och statliga förvaltningsmyndigheter.