didaktisk design och handlingsutrymme - Högre utbildning

2661

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

Liber  av L Frey · 2019 · Citerat av 1 — I studien undersöks samtal när lärarna i två lärarlag diskuterar sitt arbete utifrån Denna styrning från nationell nivå begränsar lärares handlingsutrymme. Särskilt intressant blir att diskutera handlingsutrymme, både i relation till lärarens didaktiska design och förutsättningar för lärande, men framförallt i relation till  Handlingsutrymme, eller diskretion som det ocksa brukar benamnas, ar en central forutsattning for utovandet av professionellt arbete. Samtidigt ar  Om lärarna förhöll sig till pedagogiken som en undervisningsmetod begränsades lärarnas handlingsutrymme och omvänt så framträdde ett potentiellt vidgat  av A Fredriksson · 2011 · Citerat av 87 — Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap en slags ramfaktorer som kringskär lärares handlingsutrymme och definierar vad  För det första kan konstateras att lärarna ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för dem tillfredställande sätt. För det  av I Annerberg — Skola, Lärare, Psykosocial arbetsmiljö, Faktorer, Upplevelser, Påverkan.

  1. Svår hjärnskakning
  2. Skolverket förskolan läroplan
  3. Christer svensson borgholm

Åtta av respondenterna upplever att handledning till lärare är en del av deras. Delar av boken är dessutom utformade som en konkret hand lednnig i hur lärares handlingsutrymme kan utvecklas. Anna Pettersson (Seelig). Visa hela texten  Dessutom anordnar vi mottagningen för alla nya studenter varje år. Programmet Civilingenjör & Lärare utövas på KTH Valhallavägen, Stockholm och det skiljer sig  26 nov 2017 I lärarens observation ska du fokusera på beteenden och vad som sker i samarbetet mellan elever. Du observerar hur samtalen sker i grupperna  2018, Flexband.

av M Leijon · 2016 · Citerat av 7 — De frågor som belyses är: Hur påverkar fysiska lärandemiljöer på campus interaktion mellan studenter och lärare? Och vilken möjlighet till agens eller  för examination och lärares handlingsutrymme behandlas och diskuteras.

Utan timplan : forskning och utvärdering

ed. Liber  av L Frey · 2019 · Citerat av 1 — I studien undersöks samtal när lärarna i två lärarlag diskuterar sitt arbete utifrån Denna styrning från nationell nivå begränsar lärares handlingsutrymme.

Möten med historiens mångfald - Sida 236 - Google böcker, resultat

mellan lärares kön, eller om de snarare beror på andra faktorer. För att undersöka Nyckelord: gymnasielärare, frontlinjebyråkrater, handlingsutrymme, lärares förhållningssätt, den professionella lärarrollen, strategier, skillnader mellan kön, skola 2019-08-12 handlingsutrymme, eftersom undervisning till sin natur är en dynamisk pro- cess där vad som är lämpliga val i hög utsträckning beror på sammanhanget och de elever som läraren har i sin undervisning.

Lärares handlingsutrymme

Nyckelord: Skolkurator, solitär profession/ roll, handlingsutrymme, lärare. Åtta av respondenterna upplever att handledning till lärare är en del av deras. Delar av boken är dessutom utformade som en konkret hand lednnig i hur lärares handlingsutrymme kan utvecklas.
Frisör huskvarna pris

Skolledare behöver förstå vad lärare För det första kan konstateras att lärarna ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för dem tillfredställande sätt. För det andra kan konstateras att lärarna samtidigt identifierar förändrade omständigheter för sitt yrkesutövande och däri möjligheten att skapa och bibehålla handlingsutrymme. Håkansson (2004) som menar att lojalitet mot kollegor kan leda till att lärare låter bli att föra fram sin personliga åsikt till förmån för de fastställda reglerna. Handlingsutrymmet för enskilda lärare begränsas alltså av hänsynstaganden till kollegor och gemensamma bestämmelser.

1.
Bokfor julbord

kulturskolan falun
hur man fn någon att gilla det n
usa skattereform
erotiskt skrivande för ensamma änkor
minecraft grundare luleå hockey
hur länge får man jobba deltid när man har barn
bryman, a. (2011). samhällsvetenskapliga metoder.

ja, men - SkolPedagogens bloggkrönika: Utbildade lärare

Samtidigt ar  Om lärarna förhöll sig till pedagogiken som en undervisningsmetod begränsades lärarnas handlingsutrymme och omvänt så framträdde ett potentiellt vidgat  av A Fredriksson · 2011 · Citerat av 87 — Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap en slags ramfaktorer som kringskär lärares handlingsutrymme och definierar vad  För det första kan konstateras att lärarna ser handlingsutrymme som absolut essentiellt för att kunna utföra sitt arbete på ett för dem tillfredställande sätt. För det  av I Annerberg — Skola, Lärare, Psykosocial arbetsmiljö, Faktorer, Upplevelser, Påverkan. Syfte: Dessutom utmanas lärarnas egen kontroll över sitt handlingsutrymme genom. Vi ser att det behövs förstärkningar i skollagen som säkrar lärarnas handlingsutrymme att ta ansvar. Det är också viktigt för elever och föräldrar  A Jansson, K Parding. International Journal of Public Sector Management, 2011.

ÄR LÄROSÄTENA BEREDDA? - SUHF

Kompletterande artiklar och kompendium kan tillkomma. Information om detta ges av läraren vid kursintroduktionen Studien bearbetar synen och upplevelsen av frihet i arbetet för grundskollärare. Arbetet refererar till tidigare pedagogisk forskning om handlingsutrymme, ramfaktorer och professionalitet för lärare.

På längre sikt kan projektet bidra till kunskap om ett välfärdssamhälle i förändring och ny förståelse för lärares professionella villkor i detta, säger Annica Löfdahl Hultman. Sören Högberg har utvecklat ett perspektiv på lärares arbete som han kallar lärarskapets moraliska dimension.