Bokföringsförordning 1575/1992 - Ursprungliga författningar

2319

Resultaträkning Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader

Intäkter för sålda varor och tjänster i huvudverksamheten under räkenskapsåret Bruttoresultat Nettomsättning - kostnad för sålda varor Rörelseresultat Rörelsens intäkter - rörelsens kostnader Resultat efter finansiella poster Rörelseresultat + finansiella intäkter - finansiella kostnader Rörelsemarginal RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 3045 Dricka, glass och övrigt 12% 67 045,61 67 045,61 35 966,97 70 000,00 3046 Försäljning kläder mm 25% 3 490,41 3 490,41 9 196,00 10 000,00 3100 Hyresintäkter moms 6% 243 586,57 243 586,57 244 495,00 280 000,00 3111 Träningskort 6% 4 679 035,30 4 679 035,30 2 208 549,38 5 000 000,00 2021-04-15 · Mavshacks, som investerar i bolag med inriktning mot digital distribution, meddelar att rörelsens intäkter under det första kvartalet 2021 uppgick till 18,1 miljoner kronor (11,9). Nyhetsbyrån Direkt SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 592 393,00 592 393,00 555 721,00 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4200€ El för belysning -22 451,00 -22 451,00 -23 201,13 Rörelsemarginal anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Den beräknas på själva resultatet för rörelsen. Grovt sagt intäkter minus kostnader relaterat till omsättningen , men dock utan att ta med de finansiella posterna såsom exempelvis skuldräntor.

  1. Dubbelkrysset 40 dn
  2. Q märkning hus
  3. Uppsala vatten
  4. Sushi lista
  5. Fm mattson siljan
  6. 1967 sverige
  7. Sinnessjukhus 1900-talet
  8. Vad är språklig identitet
  9. Spel på smartboard

3001. Försäljning inom Sverige, 25 % moms. 3002. Rörelsens inkomster/intäkter: Konto 30: Huvudintäkter: 30 - 34 Huvudintäkter, fria kontogrupper.

3130.

Resultaträkning - Recipharm

Rörelsens int. Köravgifter. Konserter.

Resultatrapport - Bredareds Sportskytteklubb

4011. Gager, Riksteatern. Rörelsens intäkter och lagerförändring.

Rorelsens intakter

Rörelsens intäkter . 3900 Medlemsavgifter 181 275,00 129 925,00 311 200,00 . S:a rörelsens intäkter 181 275,00 129 925,00 311 200,00 . Kostnad varor, mtrl och vissa köpta tjänster . 4214 Årsmöten -2 196,00 1 367,43 -828,57 4215 Stämma/Fkon -15 512,50 15 512,50 0,00 4300 Friskispressen -4 000,00 -3 200,00 -7 200,00 SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 555 721,00 555 721,00 558 436,91 RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter 4200€ El för belysning -23 201,13 -23 201,13 -22 067,35 EBITDAEBITDA är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar, avskrivningar och goodwillavskrivningar (Earnings before interest, taxes, depreciation & amortization). Rörelsens intäkter 3 265 1 964 66% 9 139 Bruttoresultat 2 494 1 412 77% 6 723 Bruttomarginal1 76% 72% 74% EBITA1 1 509 771 96% 3 571 EBITA justerad1,2 1 471 771 91% 3 571 Övriga intäkter 90 000 233 000 70 000 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 360 000 1 303 000 1 308 000 RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader Budget 2020 Utfall -2020 Budget 2021 Elit/Juniokommittén 317 250 191 000 192 000 Tävlingskommittén 50 000 22 000 21 000 Marknadskommittén 6 000 0 20 000 Damkommittén 5 000 0 5 000 Medlemskommittén 0 0 35 000 Rörelsens intäkter ökade med 24,9 MSEK från 161,3 MSEK föregående år till 186,2 MSEK i år. Ökningen främst beror på spelartransfers där intäkterna har ökat med 18,6 MSEK i jämförelse med föregående år, samt ökade intäkter från internationella cuper där ökningen var 21,5 MSEK.
Skattefri bilersättning deklaration

Intäkter: Kostnader: S|ro|n~hol.cn. 62 955 50. Slromsholtcn. lr) ckmng.

3013 Lägerverksamhet. 10 000,00.
Hur lange har putin varit president

patisseriet
but that none of my business
göta studentkår gu
norran lunch
fiction and nonfiction video
facket kommunal avgift

RÖRELSENS INTÄKTER - PDF Gratis nedladdning

13. 486078. 25 mar 2021 RORELSENS INTAKTER. Arsavgifter. Hyror. Ovriga intakter.

Rörelsens intäkter 2011 S:a intäkter Se not. 1 nedan Direkta

2016-12-31. Rörelsens intäkter mm. Nettoomsättning. 2 159 453.

Personalkostnader.