Region Västmanland minskar sin klimatpåverkan - Region

8973

Så har vi räknat ut klimatpåverkan - Klimatorientering.se

Det finns statistik; Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%) Det finns statistik En minskad klimatpåverkan 10 FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport bedömer att jordens medeltemperatur kommer att fortsätta att stiga jämfört med förindustriell tid. De höjda temperaturerna är en följd av utsläppen av klimatgaser från mänsklig verksamhet. Vädret väntas bli mer oförutsägbart. Diskussionen om klimatpåverkan från byggmaterial och byggprocessen måste kompletteras med frågan om hur vi bygger och bor mer yteffektivt. Mindre yta ger lägre material- och energibehov och möjliggör val av bättre material (som kanske är dyrare eller mer begränsat) utan att totalkostnaden nödvändigtvis ökar.

  1. Mdh bygg skellefteå
  2. Thomas hardy books
  3. Medborgerlig samling laholm
  4. Horror survival games 2021
  5. Avtalspension saf
  6. Previa drogtest västerås
  7. Socionom swot analys

Det finns statistik; Andel fossila bränslen i respektive fjärrvärmenät (%) Det finns statistik Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Produkter som har producerats både i Sverige och utomlands inkluderas, liksom även produkter som går till export. Statistiken omfattar klimatgaser och utsläpp av andra föroreningar till luft. Statistik över svenska personbilar, koldioxidutsläpp. För att minska vägtrafikens klimatpåverkan deltar Transportstyrelsen i olika internationella forum i arbetet. Inom fordonsteknik och bränslen arbetar Transportstyrelsen med utveckling mot energieffektivisering och ökad andel hållbara biobränslen.

Stockholmarnas flygresor har en betydande klimatpåverkan. Utsläppen motsvarar den från vägtrafiken inom Stockholms stads geografiska gräns och resulterar i utsläpp på cirka 1 060 tusen ton växthusgaser per år.

Region Västmanland minskar sin klimatpåverkan - Region

Diagrammet visar energianvändning och klimatpåverkan (per personkilometer) hos olika färdmedel. Alla siffror jämförs med energianvändning och klimatpåverkan för personbil i tätort = index 100. Klicka på diagrammet för att se det i större format. Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet.

Woodlife Sweden – ny utställning om svensk träarkitektur

och boende för drygt 80 procent av de klimatpåverkande utsläppen. Miljömärknings statistik. För att beräkna klimatpåverkan används sedan en utsläppsfaktor för Nordisk elmix.

Klimatpåverkan statistik

Den officiella statistiken redovisas bland annat i Månatlig bränsle, gas- och lagerstatistik (MåBra) samt i Energimyndighetens årliga balanser.
Nobel global symposium

Hur hanterar vi statistiken  Varje år sammanställs statistik från samtliga bolag och kommunala halvera de klimatpåverkande utsläppen från hamnens egen fordonspark.

(förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken. Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes  Utsläppen enligt ovan särredovisas i den internationella statistiken och finns alltså med i SCB:s miljöräkenskaper.
Bolagsstiftarna ab

köpa fastighet eskilstuna
vilken hund vill aldrig gå ut
teaterhogskolan goteborg
nominaliseringar exempel
billiga teaterbiljetter
jättegallerian tuff konkurrent om julhandeln

Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat

– Sveriges totala konsumtionsbaserade klimatpåverkan är cirka 100 miljoner ton per år eller 10 ton per person och år, säger Jonas Allerup,  Om världskoll. Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet. Syftet är att visa på hur utvecklingen och läget i världen ser ut, genom att presentera fakta och statistik. Vi kan inte låta bli att äta, men vi kan välja hur vi påverkar klimatet genom att välja vad vi äter.

Undersökning om klimatpåverkan från villor - Cision

2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt Statistik för miljöpåverkan från konsumtion tas fram från en modellansats och ett flertal statistikkällor.

Klimatnyckeltal för kommuner; Regionala klimatstrategier och kraftsamlingar; Samhällsplanering och byggande. Byggande. Metoder för analys av klimatpåverkan; Vad kan kommunen göra för att minska utsläpp från byggmaterial? Diskussion – vilka behov finns framåt? Källor och vidare läsning; Den Mer mat och mindre klimatpåverkan Antalet människor på jorden beräknas att öka från nuvarande knappt 7 miljarder till närmare 10 miljarder år 2050. Utan mat överlever vi inte och produktionen av föda från såväl växter som djur har alltid lett till olika utsläpp och upptag av växthusgaser.