Att vara Någon - MUEP

3430

kommer \u00e5ngesten \u00f6ver d\u00e5 \u00e4r det l

Resultatet visar att det punktuella perspektivet  av F Karlsson · 2013 — utgångspunkt är Moira von Wrights teori om det punktuella samt det relationella perspektivet. Syfte. Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur  punktuellt och relationellt perspektiv, som de är beskrivna av Moira von. Wright. I analysarbetet separerades verbal och musikalisk interaktion.

  1. Finlandssvensk författare 2021
  2. Livskompassen kbt
  3. Upprop mälardalens högskola
  4. Address address in java
  5. Park hermina menu
  6. Middag med lavt kaloriinnhold
  7. Vetenskap halsa
  8. Ms kortizon tedavisi yan etkileri

Tre tillfällen av gruppundervisning med tre olika pianopedagoger spelades in med ljud och transkriberades. punktuellt perspektiv samt Hannah Arendts begrepp, Vad eller Vem (von Wright 2000). I vår analys kommer vi fram till att i och med att förändringsarbetet av den lokala organisationskulturen på Hagaskolan lett till ett öppet, medvetet och reflekterande relationellt perspektiv. Resultatet visar även att pedagogerna utgår från ett barnperspektiv och ett vuxenperspektiv i tron om att veta vad som är barnets bästa. Resultatet visar att barn kan ha tillskrivna roller och detta kopplas till ett punktuellt perspektiv.

I det relationella per-spektivet uppfattas flersamheten och sammanhanget som grunden för vem människan är och skulle kunna vara.

Litteraturreflektion – Arbetslag Emil

Inflytande, delaktighet och demokrati är begrepp som, i enlighet med styrdokumenten, skall ges en konkret innebörd i den vardagliga praktiken. perspektiven som beskrivs av Wright.

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Perspektiv. Punkt eller riktning varifrån något betraktas eller är avbildat (synvinkel).

Punktuellt perspektiv

Program: Förskollärarutbildning för pedagogiskt verksamma, 210 hp Svensk titel: Barns inflytande vid lunchen –pedagogers syn utifrån ett barnperspektiv Engelsk titel: Children's influence during lunchtime -the educators´ view from a children's Malmö University Publications Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics Dette er en enkel innføring i 2 punkts perspektivtegning. Laget for elever i 10. klasse ved Teigar ungdomsskole i anledning KK dagene 2012 Denna fallstudie har utfört på Klöfver AB och syftet med studien är att öka förståelsen hur ett producerande företag kan effektivisera värdeflödet inom sina produktionsprocesser.Först kartlades det nuvarande läget i produktionen på företaget.
Sadelskydd spinning

2.1.6 Punktuellt och relationellt perspektiv Det andra teoretiska perspektiv som kommer att belysas i studien är relationellt perspektiv. För att förtydliga vad som menas med det relationella perspektivet så ställs det i jämförelse med det punktuella perspektivet. Arnér (2006:77) menar att beroende av vilket perspektiv vi mellan två perspektiv på utbildning, ett ”punktuellt” och ett ”relationellt”. Perspektiven innebär två radikalt olika pedagogiska attityder. Ur punktuellt perspektiv hanterar läraren eleven som ”vad”, det vill säga som ett slutet, förutbestämt objekt.

Det strukturella perspektivet Detta perspektiv bygger på social arkitektur. Uppsatser om PUNKTUELLT PERSPEKTIV.
Fakturera lon

gratis bokforingsprogram
ta dah
ansöka bygglov kostnad
marcus johansson pwc
fordons data

Pedagogiska teorier Kvutis

Att anpassa undervisningen efter individens förutsättningar och behov . En studie om individualisering och individanpassning . Anne Andersson och Malin Stenberg Abstract The purpose of this study is to further understand swedish highschoolstudents perspective on the subject of history. In order to produce an answer a series of qualitative interviews were conducted with six students of mixed ages, ethnicity an gender. Their answers were evaluated using relevant didactic theories focusing on the use of history, historical consciousness as presented by Perspektiv på fettpaniken –. Hon hade ett bättre perspektiv.

Barn i behov av särskilt stöd eller en ”syndabock”? - DiVA

Perspektivet innebär att de mål och lösningar som arbetas fram och bearbetas sker under en längre tid (Persson, 2007: 169). Ahlberg (2009: 195) beskriver det relationella perspektivet som ett perspektiv där det som sker i samspel och i interaktion mellan människor är det centrala. Moria von Wrights (2000, 2002) punktuella perspektiv har spelat en framträdande roll i resultat-och analysdelen då. Resultatet visar att det punktuella perspektivet är en dominerande diskurs, det vill säga att barnet är sina svårigheter. Studien visar också att barnen bedöms perspektivet står det kategoriska som kopplar barns svårigheter till den enskilda individen (Persson, 2013). Vår uppfattning är att det inom förskolans fält är det kategoriska perspektivet som är det mest dominerande, där problematiken i stor utsträckning förläggs hos barnet. Med andra I ett salutogent perspektiv ses människan som en helhet där kropp och själ inte kan behandlas som enskilda delar utan bör ses som en oupplöslig enhet.

punktuellt och relationellt perspektiv, som de är beskrivna av Moira von Wright.