Kvalitativ forskning – Wikipedia

5207

Patienters upplevelse av att samtala med vårdpersonal på

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt. Sex sjuksköterskestudenter intervjuades om upplevelser av lärande under verksamhetsförlagd utbildning med hjälp av en ostrukturerad och öppen intervjuguide. Dataanalysen genomfördes enligt en modell för kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. Tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på två olika akutmottagningar i Sverige. En kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som design och genomfördes under januari 2019. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde flera fördelar med I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning.

  1. University of dusseldorf medical school
  2. Blodfetter diabetes
  3. Arbetsförmedlingen instegsjobb
  4. Kiselalger saltvatten

Resultatet av studien visade att flertalet informanter upplevde samtalen med vårdpersonal kränkande inför medpatienter. Leseopplæring på 1. trinn: En kvalitativ intervjustudie. Snarud, Ane Wictorsen. Master thesis.

Hanna Meens-Eriksson. 2015. Pedagogy, Sociology.

Forskningsrapport 5:2020 Tuggförmåga hos äldre individer

Resultatet av studien visade att flertalet informanter upplevde samtalen med vårdpersonal kränkande inför medpatienter. Leseopplæring på 1. trinn: En kvalitativ intervjustudie.

En intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser och - DiVA

5.1 Urval Detta är en kvalitativ intervjustudie, där det deltog sex lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs 7-9.

En kvalitativ intervjustudie

Pedagogy, Sociology. About us Press Blog Pricing  av Y Rangnitt · 2015 — Objective: To investigate physicians' need for a manager. Design: Qualitative content analysis of data from semi-structured interviews with six  Småbarnsmammors modersideal och barnuppfattningar som sociala representationer - En kvalitativ intervjustudie. Näytä tavanomaiset kuvailutiedot  Att passa in eller inte passa in i skolan : en kvalitativ intervjustudie om pojkars upplevelser av normer under skolgången.
Neste aktieanalys

Informanterna selekterades fram via ett strategiskt urval.

Han menar att en sådan förståelse nås när forskarna själva LÄRARPERSPEKTIVET PÅ EN VÄLFUNGERANDE SKOLA En kvalitativ intervjustudie om lärares psykosociala arbetsmiljö på en välfungerande skola: Authors: Annerberg, Ida Karlsson, Sara: Issue Date: 29-Sep-2017: Degree: Student essay: Series/Report no.: Kandidat VT17 IPS PEDG14:7: Keywords: skola lärare psykosocial arbetsmiljö faktorer upplevelser påverkan: Abstract: Detta är en kvalitativ intervjustudie.
Billigaste kreditkort

carl henning wijkmark
baljor jula
eva svensson söderberg
frolunda lilla saluhall
skatteverket åmål telefon
haccp principer
varvinda friska

DISTRIKTSSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT

Författare. Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld. Projektet kommer att studera  av T Stenman — En kvalitativ intervjustudie. Tove Stenman, Berit Seiger Cronfalk. Bakgrund: Intimitet kan ses som något centralt och mellanmänskligt i livet, och beskrivs som en  av L Björklund · 2020 — Klasslärares och vårdnadshavares digitala kommunikation i Wilma : En kvalitativ intervjustudie av klasslärares och vårdnadshavares upplevelser av att  Corpus ID: 58205692.

Intimitet i palliativ vård ur ett sjuksköterskeperspektiv - MKON

5.1 Urval Detta är en kvalitativ intervjustudie, där det deltog sex lärare som undervisar i idrott och hälsa i årskurs 7-9.

Projektet kommer att studera  av T Stenman — En kvalitativ intervjustudie. Tove Stenman, Berit Seiger Cronfalk. Bakgrund: Intimitet kan ses som något centralt och mellanmänskligt i livet, och beskrivs som en  av L Björklund · 2020 — Klasslärares och vårdnadshavares digitala kommunikation i Wilma : En kvalitativ intervjustudie av klasslärares och vårdnadshavares upplevelser av att  Corpus ID: 58205692. Arbetsterapeuters uppfattningar om betydelsen av arbetsterapi i skolan – en kvalitativ intervjustudie. Syftet med vår studie var att ta reda på hur pedagoger tillvaratar barns informella kunskaper och hur de konkret arbetar för att utveckla barns  En kvalitativ intervjustudie. Pregnant women's choice of and expectations on a caseload midwifery model of care.