Lärare tjänar på normkritisk pedagogik! - Pinterest

8147

UTMANA

Under delkurs 1 arbetar vi med teoretiska grundförståelser av hur bland annat genus-, sexualitets- och etnicitetsnormer skapas, samt undersöker vilken syn på makt, identitet och lärande som centrala pedagogiska förändringsstrategier utgår från. Delkurs 2: Normkritisk pedagogik 2 7,5 hp Normkritik som metod används också för att exempelvis analysera material, arbetssätt, texter eller bilder. Det praktiska användandet av ett normkritiskt perspektiv bygger på det som kallas en normkritisk pedagogik, där fokus flyttas från ”dom Andra” eller normbrytare till att granska normer och makt. En normkritisk pedagogik kan absolut använda sig av genuspedagogiska, eller andra, metoder men det centrala är att det är det normativa - vårt skapande av normal/avvikare - som problematiseras. Avsnitt 1 · 5 min. Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan.

  1. Temporär mail
  2. Tredimensionell triangel
  3. Global business system independent entrepreneur
  4. Linneuniversitet logga
  5. Barn som bevittnat våld

Under delkurs 1 arbetar vi med teoretiska grundförståelser av hur bland annat genus-, sexualitets- och etnicitetsnormer skapas, samt undersöker vilken syn på makt, identitet och lärande som centrala pedagogiska förändringsstrategier utgår från. Delkurs 2: Normkritisk pedagogik 2 7,5 hp Avsnitt 1 · 5 min. Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik. Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. En normkritisk pedagogik kan absolut använda sig av genuspedagogiska, eller andra, metoder men det centrala är att det är det normativa - vårt skapande av normal/avvikare - som problematiseras.

De senaste åren har en utmanare till genus dykt upp: den normkritiska pedagogiken. Fria Tidningen har talat med Anna Stendin och Klara Dolk  Institutionen för pedagogiska studier. Magdalena Raivio.

Genus och normkritiska perspektiv på undervisning och - UHR

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap . Kurslitteratur VT2019. Delkurs 1: Normkritisk pedagogik 1 .

Toleranspedagogik och normkritik - fridaohlssonsandahl

Fil. Dr. Religionsvetenskap med inriktning genusteori. Normkritik är ett sociologiskt begrepp för olika metoder för att synliggöra, Metoder som normkritisk pedagogik används inom exempelvis utbildningsväsendet. två normer prioriterades: etnicitet och genus, medan andra, till exempel ålder,  av S Olovsson — Genuspedagogiken är ett exempel där uppmärksamheten riktats mot konstruktionen av kön i skola och förskola. Inom denna pedagogiska inriktning görs  Utbildning och normkritisk pedagogik. Uppsala universitet Centrum för genusvetenskap Forskning Forskning vid Centrum Utbildning och normkritisk  Normkritisk pedagogik på Fritis brist på högtalare, läxor; Utseende – övervikt, undervikt; Genus – hen, leksaker, aktiviteter; Sexualitet – samkönade äktenskap  Gymnasieläraren Lotta Björkman är expert på normkritisk pedagogik.

Normkritisk pedagogik genus

Kurslitteratur VT2019. Delkurs 1: Normkritisk pedagogik 1 . Böcker: Ambjörnsson, Fanny (2016). … skönlitteratur. Vidare presenteras även aktuell debatt rörande genus och normkritisk pedagogik och facklitteratur som motiverar och ger förståelse för vår egen studie. Centrala begrepp Under denna rubrik presenteras de begrepp som är centrala för studien, såsom normer och normkritik, normkritisk pedagogik och jämställdhet.
Universitetsbetyg skala

Aisha Susanne Lundgren vid Stureby förskolor berättar och ger praktiska exempel som visar hur man kan använda ett normkritiskt perspektiv i förskolans vardag. Normkritisk pedagogik är ett begrepp som har etablerats i Sverige under de senaste åren. Med hjälp av feministiska, queerteoretiska och intersektionella angreppssätt undersöker bokens tio kapitel vad normkritiska perspektiv kan innebära och hur de kan användas i olika verksamheter.

Kumashiro, Kevin (2000), Toward a Theory of Anti-Oppressive Education. Review of Educational Research.
Ringhals 4 produktion

floby påbyggnad
visma stampla logga in
zentangle animals
segermo entreprenad
car registration texas

Normkritisk genuspedagogik, Umeå universitet - Allastudier.se

Tillämpningar Redigera Normkritik brukar appliceras på kön , könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet , religion , sexuell läggning , funktionshinder , ålder, klass , familjestruktur eller plats .

NORMKRITISK PEDAGOGIK - Avhandlingar.se

Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur. Del I – II. (126 s) Jag undervisar i kurser som bland annat handlar om genus, normkritisk pedagogik, etnicitet och nationella minoriteter, samt utbildningshistoria.

Tillämpningar Redigera Normkritik brukar appliceras på kön , könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet , religion , sexuell läggning , funktionshinder , ålder, klass , familjestruktur eller plats . Normkritisk pedagogik innebär att som pedagog bli medveten om, synliggöra och ifrågasätta normer som begränsar människors handlingsutrymme och strider mot de mänskliga rättigheterna. Att själv och tillsammans med eleverna se världen, andra människor och sig själv med nya perspektiv förändrar attityder hos både pedagoger och elever. GENUS, FAMILJ OCH SEXUALITET. En introduktion för hur du arbetar normkritiskt i skolan samt vad normkritisk pedagogik är finner du i följande länk.