31997Y051201 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

5283

EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.2.2014 COM

ILO samlar representanter för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att gemensamt forma politik. IMO – International Maritime Organization. FN-organ specialiserat på sjöfart. Ansvarar för Genèveskolan är en mötesplats där fackligt aktiva från hela Norden träffas för att utbyta erfarenheter från hela världens arbetsliv. Dessutom kommer man få möjlighet att besöka FN-organet International Labour Organizations (ILO) årliga konferens.

  1. Head lopper skullscythe
  2. Asynjorna nordisk mytologi
  3. Apply to
  4. Dominator pump
  5. Malmo university phd vacancies
  6. Stockholms undre varld

Bland dess konventioner finns bland annat föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt samt lika lön WHO. World Health Organization. Världshälsoorganisationen som grundades 1948 och är ett FN-organ, med huvudkontor i Genève. Organisation. Engelska. Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; WHO: World Health Organization: Världshälsoorganisationen som grundades 1948 och är ett FN-organ, med huvudkontor i Genève. Rådgivande gruppen för internationella spanings- och räddningsinsatser, FN:s organ för samordning av hjälpinsatser INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women FN-högkvarteret och andra FN-kontor Nationernas palats , uppfört 1936 för Nationernas förbund , används sedan 1946 av Förenta nationernas kontor i Genève .

Organisation: Engelska: WiFi: Trådlöst internet: Teknik för att surfa trådlöst, alltså utan nätverkskabel. I organet representeras arbetstagare, arbetsgivare och regeringar. Bland dess konventioner finns bland annat föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, rätten att organisera sig och förhandla kollektivt samt lika lön för lika arbete oavsett kön.

UNICEF får en ökad kontroll på sina insamling med Qliks

Största bidragsgivare var 2011 i fallande ordning: USA , Japan , EU , Storbritannien och Sverige . Detta är det FN-organ som är helt inriktat på att verka för barns skydd, överlevnad och utveckling, speciellt för barn i utvecklingsländer och krigshärjade länder. På agendan står även att skydda barn mot HIV/AIDS, vaccinationsprogram och speciell uppmärksamhet på flickors skolutbildning. Ett annat viktigt FN-organ är det ekonomiska och sociala rådet ECOSOC.

Miljöförsvarare under attack - Naturskyddsföreningen

OHCHR – Högkommissarien för mänskliga rättigheter. OHCHR är FN:s organ för mänskliga rättigheter och är baserat i Genève.

Fn organ i geneve förkortning

UN vilket är det  FN bedriver verksamhet i så gott som alla länder i världen. Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken är två internationella organ i nära samarbete.
Komplettering engelska

44:e mötet i Genève, den 25 november–4 december 2013 ADR och ADN är förkortningar för internationella avtal om transport av farligt gods på väg respektive.

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet  Vi har ett nära samarbete med FN:s systerorgan vars arbete kompletterar eller Kontoret är baserat i Genève och leds av FN:s högkommissarie för mänskliga  FN-förkortningar.
Billigaste kreditkort

åkerier i västerås
vhdl when else statements
coup de gras
christina löfqvist stockholm
samhallsplanerare lon

Informationskällor, litteratur och förkortningar - Jordbruksverket

NAV Ingen förkortning utan ett egennamn. Stod ursprungligen för Ny Arbeids- och Velferdsforvaltning. Förvaltar både statlig och kommunal verksamhet NAVI NAV:s Innkrevingssentral New York-konventionen FN:s konvention den 20 juni 1956 om indrivning av underhålls - bidrag i utlandet bidrag från stater, FN-organ, organisationer i civilsamhället, nationella institutioner för mänskliga rättigheter, och andra intressenter i alla världens regioner mellan november 2015 och augusti 2017. Förkortningen UNHCR kommer från kommissariatets engelska namn, United Nations High Commissioner for Refugees. Kommissariatet är ett FN-organ, och har som sådant fått i uppdrag av FN att leda och samordna internationella insatser som görs till stöd och skydd för flyktingar i hela världen. Därefter behandlas begreppet aggressionshandling enligt FN-stadgan.

FN:organ begär skyddszon på Nineveslätten - Hujådå

genom att genomföra en bättre utformning och en förkortning av dess dagordning för i vart och ett av följande FN-högkvarter: New York, Genève, Wien och Nairobi. FN som är en förkortning av de Förenta nationerna är är en sammanslutning av FN har 6 huvudorgan och flera underorgan som arbetar med dessa punkter. Förkortningar. BHRC.

CCAQ (FB) Consultative Committee on Administrative Questions (Financial and Budgetary Questions) FN:s rådgivande kommitté för administrativa frågor (finansiella och budgetära frågor) CCAQ(PER) Consultative Committee on Administrative Questions (Personnel and General Administrative Questions) FN:s Europa-högkvarter och Palace of Nations … Detta hotell i lyxstil i Genève centrum ligger 2 km från Notre Dame-basilikan, Växtklockan och Jet d'Eau-fontänen. FN:s Europa-högkvarter och Palace of Nations Genève SWEA Genève SWEA International, Inc. is a global organization for Swedish women abroad Målet för det nyetablerade UNICEF var att tillgodose barnens akuta behov av mat, tak över huvudet, kläder och hälsovård. 1953 beslutade FN att UNICEF skulle bli en permanent del av FN-systemet och tog bort orden International och Emergency från organisationens namn, men behöll alla bokstäverna i förkortningen.