.Service & Bemötande - www - Google Sites

3889

Service och bemötande - Jenny Nyströmsskolan

Praktiska talsituationer där konstruktiva råd kan ges både språkligt; uttal, formellt språk, grammatik såväl som hur du som talare kan förbättra din förmåga. Kulturella skillnader i kommunikationsmönster. Serviceituationer Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt … Kultur är i den här betydelsen ett renodlat kvalitativt begrepp. Det avser människans andliga odling: både de konkreta uttryck och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i.Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet.Framför allt i kreativa uttrycksformer som konst, litteratur, musik, teater och film med mera. I detta arbete undersöks det huruvida personer kan placera in animationsklipp, som skapats efter de skillnader som analyserats, i rätt kultur. För att besvara frågan har först en litteraturstudie g Själva ordet mimik kommer från grekiskans mimos, skådespelare. Ansiktet talar sitt tydliga språk och man behöver såklart inte vara skådespelare för att kunna göra miner.

  1. Panter svart
  2. Mörby skolans matsedel
  3. Maila in hyresavi försäkringskassan

Ibland kroppsspråket tas bort falska masken på falska  21 maj 2019 Gillis Herlitz menar att de viktigaste kulturella gränserna inte ska dras är minst lika betydande, till exempel skillnader mellan generationer,  Kroppsspråket är mycket viktigare än orden – sant eller falskt? Nja, visst är det en myt. Se videon och läs mer om betydelsen av vårt kroppsspråk. 12 feb 2019 del sociala, kulturella och affärsmässiga skillnader mellan Sverige och USA. En grundläggande skillnad är att amerikaner är drillade från  I telefon eller i ett möte kan du bedöma hur ditt budskap tas emot, eftersom mottagaren sänder ut signaler, med kroppsspråk och frågor. Chansen är större att ni  2015-09-08. Svenskar och tyskar är väldigt lika, inte bara på det ekonomiska planet utan även kulturellt. Ändå finns det skillnader som utmärker sig bland alla   5 jun 2019 Kvinnor använder kroppsspråk och blickar oftare än män.

Serviceituationer Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt … Kultur är i den här betydelsen ett renodlat kvalitativt begrepp. Det avser människans andliga odling: både de konkreta uttryck och begreppsliga understrukturer som denna tar sig uttryck i.Fokus för den humanistiska kulturförståelsen är det estetiska skapandet.Framför allt i kreativa uttrycksformer som konst, litteratur, musik, teater och film med mera. I detta arbete undersöks det huruvida personer kan placera in animationsklipp, som skapats efter de skillnader som analyserats, i rätt kultur.

Juan om den indiska kulturen - CIO Sweden

Kulturella skillnader www.kompetensverkstaden.se Teoritext 3 Det fanns flera orsaker till detta: 1. Kulturella skillnader går kors och tvärs och beror på ålder, profession, geografi och så vidare. Vi är så mycket mer än vår nationalitet, som till och med är mycket vanskligt att … Både kroppsspråk och hållning är viktiga i många fall.

Strategisk kommunikation Marie Simonsson

Vi lär oss inte bara att uttrycka oss med ord – vi lär in ett helt register av gester, avpassat för den kultur vi föds in i. Olika gester betyder olika saker i olika kulturer, precis som det verbala språket varierar. Att nicka med huvudet… ansiktsuttryck, kroppsspråk, röstvolym och tonfall (7). Icke- verbal kommunikation är problematisk på grund av kulturella skillnader (18).

Kulturella skillnader kroppsspråk

Gordon delar upp kroppsspråket i tre kategorier: symbol, illustration och anpassning.
Skolverket läroplaner gymnasiet

Det är dock mer rimligt att anta att siffran ligger någonstans runt 50 %. […] Med kulturella gester och signaler menas att de ät inlärda. Vi lär oss inte bara att uttrycka oss med ord – vi lär in ett helt register av gester, avpassat för den kultur vi föds in i. Så vad är det för skillnad på kulturkrockar och missförstånd i kroppsspråk?

20 aug 2016 Till slut lärde jag mig att förstå svenskan via deras kroppsspråk.
Uppsats relationer

byggnadsingenjör utbildning distans
nominaliseringar exempel
när räknas man som barn
svensklärare utomlands
vårdplanering vårdsamordnare
överklaga transportstyrelsen körkort
vad betyder välstånd

Studera kulturella skillnader i detalj - Meetings International

- Bemötande kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt hänsynstagande till kundens eller gästens integritet. Kulturella skillnader www.kompetensverkstaden.se Teoritext 3 Det fanns flera orsaker till detta: 1. Kulturella skillnader går kors och tvärs och beror på ålder, profession, geografi och så vidare. Vi är så mycket mer än vår nationalitet, som till och med är mycket vanskligt att … Både kroppsspråk och hållning är viktiga i många fall.

Kapitel 1 del 2 Kultur Sutori

Detta är ett så kallat emblem – en kulturellt inlärd gest. Men vad skiljer då gester från övrigt kroppsspråk? Det finns inga tydliga  skyltning och presentationsteknik. Du får också veta hur du läser av kunders kroppsspråk och veta mer om kulturella skillnader i kommunikationsmönster. I uppsatsen klassificeras kulturella skillnader i teoretiska dimensioner som gör det Detta kan ske både verbalt och icke verbalt genom gester och kroppsspråk. samt kundpsykologi och kroppsspråk. Sälj- och kundpsykologi, olika kundtyper och segmentering av marknaden.

-Bemötande, kroppsspråk och språklig kommunikation i olika servicesituationer samt yrkesmässigt  av E Samuelsson · 2015 — en individanpassad vård, behövs ökad kompetens kring kulturella skillnader och likheter. Patienter med annan kulturell bakgrund upplevs ha starkare emotionella Det var vanligt att man tagit till kroppsspråk som kommunikationsmedel  av D Eriksson Hörlin · 2009 — belyst olika kulturella skillnader mellan länder i internationella samarbeten. icke-verbala språket är det mer osynliga språket såsom kroppsspråk och socialt  Om sjuksköterskan har en medvetenhet och kunskap om kulturella skillnader kan det Både kroppsspråk och ansiktsuttryck är kulturellt betingat och är viktigt. av M Kljunic — Mer än hälften av kommunikationsinnehållet består av kroppsspråk (ib., s.