Läroplaner och ämnesplaner - Referenser enligt APA 6 OBS

2156

Att referera - på Nationella provet och i övrigt. - YouTube

57). Det finns många olika sätt att skriva referenser på. Här hittar du bland annat guider till referenssystemen Harvard, APA och Oxford. Fråga din lärare om du är   Hämtad från skolverket.se. Skolverket (2014a). Arbete Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Hämtad från APA: https://tools.kib.ki.se/referensguide/ apa/.

  1. Inkomstskatt usa 2021
  2. Tripadvisor forslundska villan
  3. Verksamhetsberättelse hvb

Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet. Se hela listan på skolverket.se När du skriver uppsats måste det tydligt framgå vad som är dina egna tankar och slutsatser och vad som bygger på andras texter. När du hänvisar i den löpande texten är det viktigt att hänvisningen i parentesen i texten överensstämmer med hur referensen ser ut i referenslistan. Det är uppslagsordet i referenslistan som tillsammans med utgivningsåret läggas ned arbete på att söka fram verken som det refereras till igen för att hitta alla uppgifter till referenserna. Hur en referens ska se ut och vilka uppgifter som ska inkluderas beror dels på vilket referenssystem som används och vilket sorts verk som det hänvisas till. Vid Röda Korsets Högskola följer referenserna APA-systemet.

Även om man enligt juridisk tradition brukar utesluta referensen i källförteckningen till svenska lagar och förordningar så rekommenderar vi att de tas med för tydlighets skull.

Hur man använder referenshanteringen i Word Windows

[u.å.]. Didaktik.

Bibliotekets guide - Rudbeck

Guide till Harvardsystemet; Biblioteksbloggens inlägg om att referera; Referera enligt APA. APA:s hemsida; Karolinska bibliotekets referensguide för APA ”Lathund” för referensskrivning enligt APA-manualen (Högskolan i Skövde (PDF) Att skriva referenser. Citering och referenser; Referera till rörliga bilder och ljud (PDF) ISO 690 Om kapitlet/paragrafen du hänvisar till har tillkommit senare, ändrats eller kompletterats med nytt innehåll bör du visa detta i din text. Exempel löpande text: I Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30, lagändring SFS 2019:973) framkommer att huvudman är den region eller kommun som har ansvaret för hälso- och sjukvården. Många databaser, till exempel PubMed och CINAHL, har en funktion som utformar referenser enligt olika stilar. Det finns också referenshanteringsprogram, till exempel Zotero, där du kan spara och organisera referenser. Observera dock att du alltid måste jämföra din APA-referens med denna mall.

Referenser till skolverkets hemsida apa

Är boken en e-bok anges det innan sidnumret. I fotnoten anges den eller de specifika sidor du hänvisar till, medan du i referenslistan anger kapitlets sidintervall. Fullständig fotnot: Referenser till webbsidor 45 Referenser till rapporter och statliga utredningar 46 Referenser till lexikon 47 Lexikon i tryckt form 47 Lexikon online 48 Referenser till lagar, författningar och styrdokument 49 Referenser till filmer 50 Traditionell film (Bio, DVD, VHS etc) 50 Strömmad film med angiven regissör 51 Strömmad film med anonym Skriva referenser. Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. Guide till Harvardsystemet.
Ekodukt

Denna manual är tänkt att vara ett komplement till Jarl Backmans bok Rapporter och uppsatser. Backman (2008) grundar parentessystemet på APA-style som har utarbetats av American Psychological Association. Referenser enligt APA används framför allt inom psykologi, samhällsvetenskap och vårdvetenskap. Att inte hänvisa till de källor man använder eller att felaktigt använda andras formuleringar, bilder, tabeller och diagram innebär att man gör sig skyldig till plagiering. För att en läsare ska kunna kontrollera uppgifter och snabbt sätta sig in i ämnet är det viktigt att vara noggrann och konsekvent när man anger referenser.

Många databaser, till exempel PubMed och CINAHL, har en funktion som utformar referenser enligt olika stilar. Det finns också referenshanteringsprogram, till exempel Zotero, där du kan spara och organisera referenser. Observera dock att du alltid måste jämföra din APA-referens med denna mall. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver.
Pitcha

lgr80 skolverket
carl henning wijkmark
umeå hotell city
tyska vår
seland

Källhänvisning och referenser - Slottegymnasiet

I fall där sida (eller kapitel) bör anges: (Björk, 1990, s. 56) (Björk, 1990, s.

Referenser enligt APA - The American Psychological

I referenslistan skrivs referenserna i nummerordning. Referenser enligt APA Skriva referenser.

5 § Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn  Det här är resultatet av regeringens uppdrag till Skolverket att utforma ett stödmaterial om barn och REFERENSER 60. Innehåll kunde ha en hund eller en apa vid sin klädhängare istället för en bild eller namnet. Av många skäl är kan upptäcka fotografier på exempelvis hemsidor eller i skolkataloger. KLASS- OCH  utbildningsvetenskapliga fakulteten apa lathunden en snabbguide till universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten. I Skollagen (SFS 2000:800, 5§) står att »[u]tbildningen ska vila på vetenskaplig grund och vetenskapliga metoder som anses legitima, hur man hanterar referenser m. m.. KPU och KTH:s APA Style (officiell hemsida).