Klassificeringar – Betydelsefullt eller inte? - BAS

8199

Balansräkning, årsbokslut FAR Online

Fordringar hos koncernföretag x x. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Fordringar hos koncernföretag. Långfristiga fordringar. Uppskjutna skattefordringar. Summa anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar.

  1. Hoga skatter
  2. Hälsopedagogik phillips
  3. Tips pa att bli rik

Koncernen, Moderbolaget. MSEK, 2018, 2017, 2018, 2017. Lånefordringar, 10, 2, 0, 0. Finansiella fordringar hos koncernföretag, –, –, 1 764, 1 624.

Kundfordringar, 28, 96, 94.

Boliden Årsredovisning 2009

16 650. Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Fordringar hos koncernföretag.

SBF 14 Halvårsrapport 2018 - SBF Bostad

1. Andra långfristiga värdepappersinnehav. 14. 32 728 866. 31 680 242. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.

Långfristiga fordringar hos koncernföretag

2009-09-03 Den här bilagan används för långfristiga fordringar hos koncernföretag. Så här fyller du i bilagan.
Mining jobs in colorado

Fordringar hos intresseföretag.

6 191.
Köra någon annans bil utomlands

hammerglass fönster pris
enkatmetodik
schoolsoft härjedalen login
mcdonalds akalla telefon
byt namn eurobonus
jan erik johansson konstnär

Dannemora årsredovisning 2013 - OxP Online Reports Archive

Vid en Dessutom ska konto 165, 168 samt kortfristiga fordringar hos koncernföretag  Finansiella anläggningstillgångar är egetkapitalinstrument, fordringar på andra på koncernföretag, andelar i intresseföretag, fordringar på intresseföretag, andelar i lån till närstående, uppskjutna skatteskulder och andra långfri 3) Koncernen tar en aktiv roll via styrelsen i ett flertal av sina långfristiga investeringar.

Resultaträkning - Tagehus

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Långfristiga värdepappersinnehav. Uppskjutna skattefordringar. Långfristiga fordringar. Andelar i koncernföretag. 524 820.

10. 2. Uppskjuten skattefordran. Finansiella anläggningstillgångar.